Daha yakından tanıyın!

Çevresel Etkinlikler

SJ'de neler oluyor?

Gençlerin toplum içinde gelişim göstermeleri, yenilikçi bir ruh kazanmaları, kendilerini daha iyi tanımaları ve farklı yeteneklerini geliştirmelerini amaçlayan lisemiz, eğitim dönemi boyunca, öğrencilerine birçok kültürel, bilimsel etkinlik sunuyor.

Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle diğerlerini tanımaya ve dayanışmaya da önem veren okulumuz, teknoloji ve girişimciliği ön plana çıkaran etkinlikleriyle güncel pedagojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

EkoFest

EkoFest, tüketim çılgınlığına alternatif bir yaşam şekli üzerinde düşünmeyi, kullanılmayan ancak sürekli yenileri alınan eşyaları farketmeyi ve işe yarayan malzemeleri başkalarıyla paylaşmanın mululuğunu yaşatmayı hedefliyor.

Çevre Kulübü

Çevre Kulübü, çevre kirliliğinin canlı ve cansız ekosistemlere etkilerini göstermeyi, iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını araştırmayı, tartışmayı ve birlikte çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.
 

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan projeleriyle adından söz ettiren okulumuz, küresel iklim değişikliği ile mücadele etmeyi ve ekolojik ayak izini azaltmayı hedefliyor. 2017 yılından bu yana filtrasyon sistemiyle şebeke suyunun arıtılmasını sağlayan eğitim kurumumuz, 2018 yılında hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali ile okulun elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu güneş enerjisinden karşılıyor. Bu projenin devamı olarak lisemiz, önümüzdeki dönemlerde güneş enerjisi üretimini daha geniş alanlara yaymayı planlıyor. Eski ekmek fırını binasını restore eden ve bu tarihi yapı için Yeşil Bina sertifikasyon standartlarından LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikası alan eğitim kurumumuz, 2021 yılı sonunda faaliyete geçen Geçici Atık Depolama Tesisi ile geri dönüşebilen atıkların sayısal takibini gerçekleştiriyor.
 

Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve Global Schools Programı'na Üyelik

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması hedefleri kapsamında hazırladığı 17 Küresel Amaç, tüm öğrencilerle paylaşılıyor ve onların, bu evrensel değerlerin savunucuları ve aktif global vatandaşlar olmaları sağlanıyor. Bunun paralelinde, Global Schools Programı’nın bir üyesi olarak, Saint-Joseph Lisesi çalışanlarına ve öğrencilerine, bu yüzyılın en büyük sorunlarına etkili çözümler bulabilecekleri, sürdürülebilir bir dünya inşa edebilecekleri bilgi, değer ve becerileri aktarılabilmesi hedefleniyor.

Permakültür Kulübü

Permakültür Kulübü’nün amaçları arasında, günümüz koşullarında doğadan ve topraktan uzak kalmış öğrencileri bahçe ile tanıştırmak, ekolojik gıdaları ve bitkileri tanıtmak, gıda atıklarını komposta dönüştürerek yaşanılan yerlerin sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesini sağlamak yer alıyor.