Kadir ALBAY

Kadir ALBAY

Harp Akademisi

Millî Güvenlik Bilgisi öğretmeni 1980-1985

Ankara, 1946