Vasıf ÇETİNEL

Vasıf ÇETİNEL

Millî Güvenlik Bilgisi öğretmeni 1978-1980