Sorumluluk sınavları hakkında açıklamalar

Sorumluluk sınavları öğrencinin alt sınıflarda başarısız olduğu derslerden gireceği sınavlardır. 

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre, sorumluluk sınavları  

a) Eylül ayında

b) Şubat ayında

olmak üzere bir öğretim yılında 2 kez yapılır.

Öğrenci, sorumluluk sınavlarına girmek için dilekçe vermek zorunda değildir. Girmeyeceği sınavı bağlı olduğu müdür yardımcısına bildirmekle yükümlüdür.