Militaire et politicien

Ali Fuat Cebesoy 1901 

Basketteurs

Mehmet Can, Ali Kurt 1971, Ahmet Kurt 1973, Cihat Levent 1984, Pandeli Natof 1966, Erdim Öztokat 1971, Garbis Horen Palazyan 1971, Muharrem Saner 1966, Nejat Sönmez 1952, Hakkı Tankut, Haşim Tankut 1950, Tevfik Tankut 1942, Turhan Tezol 1951, Ömer Urkon 1956, Haşim Utkan, Güney Ülmen 1950

Equitation

Fevzi Atabek 1972

Ambassadeurs et Affaires étrangères

Murat Adalı 1974, Halûk Afra 1945, Hamit Batu, Faruk Berkol, Haluk Berkol, Tahsin Burcuoğlu 1967, İhsan Sabri Çağlayangil, Sakıp Çoruk 1944, Oğuz Demiralp (1971), Sulhi Dişlioğlu 1941, Erdem Erner 1944, Ahmet Erozan 1969, Erkan Gezer, Okan Gezer 1955, Hasan Esat Işık, Temel İskit 1956, Korhan Karakoç 1983, Sönmez Köksal 1958, Osman Korutürk 1965, Salâh Korutürk, Selim Kuneralp 1969, Ünal Maraşlı, Osman Olcay 1940, Yalçın Oral 1960, Üner Öztek 1955, İnan Özyıldız 1975, Ümit Pamir 1961, Mehmet Poroy 1986, Engin Soysal 1978, Pertev Subaşı 1939, Levent Şahinkaya 1979, Tahsin Tarlan 1960, Ziya Tepedelen, Doğan Türkmen 1940, Kaya Türkmen 1974, Necati Utkan, Tunç Üğdül 1976 

Alpinistes

Uğur Uluocak 1982

Footballeurs

Cafer Çağatay, Adnan Süvari, Mustafa Kâtip 1996 

Journalistes, Ecrivains, Poètes, Réalisateurs et Artistes

Serhan Ada 1973, Mehmet Anıl 1980, Tuğrul Akyüz 1988, Mehmet Altan, Enis Batur, İlhan Banguoğlu, Ali Hâdi Bara, Rüstem Batum 1971, Cengiz Baysal 1988, Faik Baysal, Zaven Biberyan, İlker Canikligil 1991, Aydın Emeç 1957, Murat Germen 1983, Atilla Girgin 1965, Gürsel Göncü 1980, Okay Gönensin 1968, Mehmet Güleryüz, Fuat Güner 1969, Osman Necmi Gürmen 1946, Ümit Gürtuna, Mehmet Keskinoğlu 1964, Yaman Koray 1955, Can Kozlu, Fikret Mualla, Sarp Maden 1987, Emre Ogan (1975), Alp Özberker (1969) , Kevork Pamukciyan (1945), Hikmet Saim, Başar Sabuncu 1961, Tolga Savacı (1982), Ahmet Sel 1975, Gökşin Sipahioğlu 1949, Cahit Sıtkı Tarancı, Tuğrul Tanyol, Ömer Tarkan, Hadi Uluengin, Ertuğ Yaşar 1984

Cartographe  

Jacques Pervititch 1895 

Architectes

Kerem Erginoğlu 1986, Mustafa Toner 1976

Modèles

Derya Tiregül 1989

Politiciens

Bülent Akarcalı 1963, Reşit Safvet Atabinen 1900, Halûk Berkol 1937, İhsan Sabri Çağlayangil, Gökberk Ergenekon 1971, Turhan Feyzioğlu, Murat Sökmenoğlu, Safa Yalçuk

Professeurs

Mehmet Ali Ağaoğulları 1970, Cemâl Akal 1970, Ahmet Vefik Alp 1967, Sezgin Alsan 1960, Hasan Anamur 1959, Fuat Anday 1960, Tevfik Seno Arda 1958, Attila Aşkar 1961, David Arditi 1962, Işık Aydemir 1962, Metin Bara 1949, Ahmet Bayülken 1965, Adnan Benk 1941, A. Nihat Berker, Râtip Berker, Ali Berkol, Yavuz Bozfakioğlu 1970, Halûk Burcuoğlu 1969, Yavuz Cezar 1965, Halûk Cillov 1941, Alphan Cura 1957, Orhan Cura 1947, Levon Çapan 1962, Ergin Çavuşoğlu, Nüzhet Dalfes 1971, Selçuk Demirbulak 1967, Murat Dikmengil 1976, Şevket Erk 1962, Ziya Engin Erkmen 1979, Onur Erol 1958, Orhan Ersanlı 1941, Turhan Feyzioğlu, Haydar Furgaç, İskender Gökalp 1970, Cem Göknar 1958, Burak Gürbüz 1983, Orhan Güvenen 1958, Eser Karakaş 1973, Mario Karfakis (1970), İzak Kaya 1958, Adnan Kıral 1938, Mişel Jan Kokino 1956, Hasan Köni 1966, Timur Kuran, Kevork Mardikyan 1968, Fikret Narter 1931, Ali Nesin, Derin Orhon 1960, Ahmet Orkan 1973, Mehmet Ömür (1967), Bülent Özer 1952, Kaan Özbay 1983, Erdim Öztokat 1971, Mustafa Pınar 1983, Galip Sağıroğlu, Özer Seliçi 1956, Osman Senemoğlu 1971, Selçuk Somer 1943, Ali Serpengüzel 1983, İlhan Sütaş 1964, İrfan Şahinbaş, Murat Taylı 1968, Ömer Tekin 1942, Enar Tunç 1975, Yıldırım Üçtuğ 1974, Yekta Ülgen 1969, Ateş Vuran 1965, Fahir Emin Yenisey, Ali Atilla Yücel 1959

Psychologues, Psychiatres

Talat Parman 1978

Joueurs d’échecs

Fatih Atakişi 1974, Tolga Demirel 1992

Voleyeurs

İhsan Gürdal 1977, Şevket Güventürk 1957, Bülent Meriç 1975, Ahmet Özçam 1976, Mehmet Toydemir 1968, Nuray Sıdkı Uyar 1979, Şemsettin Üstündağ 1967, İbrahim Vuran 1967, İsmail Vuran 1969

Voile

Alp Alpagut 1993

Chefs d’entreprise

Mişel Akavi 1970, Ferhat Akkaya 1987, İlhami Akkum 1978, Temel Atay 1957, Haldun Aydıngün 1978, Mehmet Başer 1987, Mehmet Beyazıt, Geza Dologh 1963, Rıza Epikmen 1983, Mehmet Erbak (1969), Timur Erkman 1958, Levent Ersalman 1979, Ali Erül 1982, Turgay Gönensin 1980, Bülent Gürcan 1983, Faruk Ilgaz 1939, Oğuz Karamızrak 1972, Şerif Kaynar 1971, Hakan Kodal 1984, Metin Kösem 1980, Güldenir Kurtar 1980, Ahter Kutadgu 1982, Hakan Kutman, Nedim Menekşe 1972, Tuncay Özilhan (1966), Necmettin Öztemir 1949, Faik Öztrak 1973, Orhan Sanus 1982, Yücel Sayman 1957, Adnan Süvari, Reha Tartıcı 1987, Erhan Tunçay 1980, Enis Tüyeni 1961, Tunç Uluğ 1956, Levent Yarcan 1982, Selçuk Yaşar 1943, Murat Yalçıntaş 1984, Ahmet Yanıkoğlu 1983, Uğur Yüce 1940 

Pour d’autres détails veuillez cliquer sur le lien ci-dessous

wikipedia