Çalışmalar

Saint Joseph Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak amacımız, Lasalle anlayışı ve MEB’in genel amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin genç yetişkinliğe geçiş yaptıkları bu dönemde zihinsel, sosyal ve duygusal yönden öğrencilerimizi takip ederken; kendilerini tanımalarına ve ruhsal ihtiyaçlarını anlamlandırmalarına, kendi ve içinde yaşadığı topluluk için sorumluluk alarak problem çözme becerilerini geliştirmelerine, tutarlı ve doğru kararlar verebilmelerine ve sağlıklı bir kişilik gelişimi göstermelerine destek olmaktır.

Okulumuzdaki her seviyeden sorumlu psikolojik danışman, her bir öğrenci ile bireysel görüşmeler planlayarak öğrenciyi yakından tanımaya çalışır, bu sayede onun bireysel özelliklerini, farklılıklarını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Rehberlik servisi olarak okuldaki konumumuz öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri arasında güvenli bir köprü gibidir; öncelikli amacımız öğrencinin akademik ve ruhsal gelişimini onun için en uygun yöntemlerle takip etmek, desteklemek ve bu süreçte katkı sağlayabilecek tarafları bir araya getirmektir.

Tüm bu çalışmalar yürütülürken karşılıklı iletişimin ve güven ilişkisinin çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öğrenci için planlanan herhangi bir çalışmada karşılıklı onay alınarak, mahremiyetin korunması koşuluyla veli ve öğretmenlerin  bilgilendirilmesi ve iş birliği içinde çalışılmasını son derece önemsiyoruz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sevisi olarak sizlere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktayız. 

 Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

 • Bireysel Görüşmeler / Bireysel Takip
 • Okul Rehberlik Programının Yürütülmesi
 • Oryantasyon Programı
 • Eğitsel Rehberlik (Ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi…vs.)
 • İlgi, Beceri ve Yönelimleri Ölçen Envanter Uygulamaları
 • Mesleki Rehberlik
 • Bilgilendirme Seminerleri
 • Yükseköğrenim Danışmanlığı 
 • Grup Çalışmaları (ihtiyaçlara yönelik)
 • Yurt İçi Üniversite Giriş Sınavları (YKS-GSÜ) Hakkında Bilgilendirme
 • Tercih Danışmanlığı
 • Fransa’daki ve İngilizce Eğitim Veren Ülkelerdeki Üniversiteler Başvuru Süreci Danışmanlığı
 • Üniversite Tanıtımları / Gezileri

 Velilere Yönelik Çalışmalar: 

 • Bireysel ve Aile Görüşmeleri
 • Veli Seminerleri
 • Veli Toplantıları
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ve Bilgilendirme Toplantıları 

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

 • Bireysel Görüşmeler
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart

Öğrenci tanıma fişi, veli tanıma formu tüm sınıflarda uygulandı.

Hazırlık sınıfı öğrencileri ile oryantasyon çalışmaları yapıldı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmelere başlandı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

6 Eylül Çarşamba günü Hazırlık Sınıfı velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

8 Eylül Cuma günü Hazırlık sınıfı öğrencileri ile oryantasyon çalışmaları kapsamında geziye gidildi.

11 Eylül Pazartesi günü Hazırlık sınıfı öğrencilerine tiyatro salonunda “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapıldı.

20 Eylül Çarşamba günü: 10. sınıf öğrencilerine Fransa’da yüksek öğretim konulu sunum.

21 Eylül Perşembe günü: 11. Sınıf öğrencilerine Fransa’da yüksek öğretim konulu sunum.

22 Eylül Cuma günü 12. Sınıf öğrencilerine Fransa’da yüksek öğretim konulu sunum.

25 Eylül Pazartesi günü 12. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

26 Eylül Salı günü 12. Sınıf velilerimize Campus France yetkilisi Serpil Gün tarafından Fransa’da Üniversite Eğitimi konulu sunum yapıldı.

26 Eylül Salı günü 10. Sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

27 Eylül Çarşamba günü: 10. sınıf öğrencilerine İngilizce eğitim yapan ülkelerin yüksek öğretim sistemlerinin tanıtımı yapıldı.

27 Eylül Çarşamba günü 10 ve 11. Sınıf Velilerimize Campus France yetkilisi Serpil Gün tarafından Fransa’da Üniversite Eğitimi konulu sunum yapıldı.

28 Eylül Perşembe günü ilgilenen 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize Kanada UBC Üniversite yetkilileri tarafından Üniversite tanıtımı yapıldı.,

29 Eylül Cuma günü velilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Tanıtım Bülteni gönderildi.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

5 Ekim Perşembe günü Velilerimiz için “En İyi Narkotik Polisi Anne” konferansı gerçekleştirildi.

6 Ekim Cuma günü sınıf rehber öğretmenler toplantısı yapıldı.

10 Ekim Salı günü 9. Sınıfı öğrencilerine yönelik olarak YKS Sunumu yapıldı. Sunumda yurt dışında üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için gerekli bilgiler verildi.

11 Ekim Çarşamba günü Velilerimiz için  Psikiyatrist Dr. Sebla Gökçen tarafından  “Ergenler ile İletişim” konulu bir seminer  gerçekleştirildi.            

12 Ekim Perşembe günü 11. Sınıf öğrencileri ve velilerine İngilizce eğitim yapan ülkelerin yüksek öğretim sistemlerinin tanıtımı yapıldı.

23-30 Ekim tarihleri arasında 12. Sınıf öğrencilerinin Campus France Dosya açılışları yapıldı.

Alan seçimine yönelik 10. Sınıf öğrencilerine “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulandı.

Tüm Hazırlık Sınıflarında ‘Verimli Ders Çalışma’ konulu seminerler yapıldı.

2-4 Kasım tarihleri arasında 28. Ergen Günleri Çalışmasına katılındı. Konu başlığı: “Akran Zorbalığı”

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

Hazırlık sınıflarında ve 9. sınıflarda sosyometri uygulandı ve sonuçları müdür yardımcıları ve sınıf rehber öğretmenleri ile paylaşıldı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Sınıf Konseylerine katılındı.

10. sınıf öğrencileri ile Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE) sonuçlarını değerlendirmek, alan seçimlerinde yardımcı olmak adına görüşmelere başlandı.

6 Kasım Pazartesi günü Hazırlık sınıfı öğrencilerine okulumuzun tiyatro salonunda 2022 yılından itibaren İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Avukat Fehmi Ünsal Özmestik tarafından “Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı” konulu seminer verildi. Aynı seminer 7 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde de 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine de verildi.

9 Kasım Perşembe günü 11. Sınıf öğrencilerine okulumuzun tiyatro salonunda Kadir Has üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim dalında görevli  Dr. Öğretim Görevlisi  Aysun Altunkaş ve Doç Dr. Ahmet Ayar tarafından “Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu seminer verildi.

29 Kasım Çarşamba günü 10 ve 11. Sınıf velilerine YKS sunumu yapıldı.

5 Aralık Salı günü 12 Fen öğrencilerine ENSCR okulunun tanıtımı yapıldı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

Sınıf konseylerine katılarak akademik ve davranış sorunları yaşayan ve mektup gönderilmesine karar verilen öğrenciler, diğer öğretmenleriyle birlikte tespit edildi. Bu öğrencilerin aileleriyle mektuplar gitmeden, sınıf öğretmenleriyle birlikte görüşüldü; ailelere bilgi verildi ve öneriler paylaşıldı.

10. sınıf öğrencileri ile Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE) sonuçlarını değerlendirmek, alan seçimlerinde yardımcı olmak adına görüşmelere devam edildi.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Fransa’da yükseköğrenime devam etmek isteyen 12. Sınıftan 127 öğrencinin “Campus France Dosyaları”nın dosya işlemleri tamamlandı. Evraklarının servis masası üzerinden toplanması gerçekleştirildi.

10. sınıf öğrencilerine “Alan Seçimi ve Üniversite Sınav Sistemi” sunumu gerçekleştirildi.

10.Sınıf velilerine “Yükseköğretime geçiş süreci” hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

BECK Depresyon Ölçeği tüm sınıflarda uygulandı.

 “Siber Zorbalık” konulu Aralık ayı bülteni velilere gönderildi.

14 Aralık 2023 11. sınıf öğrencilerine Doç.Dr. Oya Yeter tarafından “Madde Bağımlılığı ve Psikoaktif Maddeler” semineri verildi.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Uygulanan BECK Depresyon Ölçeği sonuçlarına göre gerekli görülen öğrenci ve veliler ile görüşmeler yapıldı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

10. sınıf öğrencileri ile KDE’ye göre alan seçimi görüşmeleri tamamlandı.

16-17-18 Ocak TARİHLERİNDE Mezunlarımız ile 10 ve 11. sınıflara FRANSA-İSVİÇRE-BELÇİKA-ABD-İNGİLTERE-HOLLANDA-KANADA ve İTALYA üniversite tanıtımları yapıldı.

Birinci dönem çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı. İstatistik ve raporlar düzenlendi.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

6-26 Şubat YKS başvurusu yapan Lise son sınıf öğrencilerine destek olundu.

GSÜ başvuru işlemlerine başlandı.

Lise son sınıf öğrenci ve velilerine GSÜ İç sınav tanıtımı amaçlı sunum yapıldı.

9 Şubat 2024 tarihinde Lise son sınıf öğrencilerine EPFL tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerin Hollanda ve İngiltere başvurularına destek olundu.

Mart ayının ilk haftası Bağımlılık konulu sunumlar gerçekleştirildi.

11 Mart Haftasında tüm sınıf düzeylerinde Teknoloji Bağımlılığı ile ilgili etkinlik yapıldı.

18 Mart Pazartesi günü rehberlik dersinde tiyatro salonunda Hazırlık sınıfı öğrencilerine “Motivasyon” sunumu yapıldı.

19 Mart Salı günü rehberlik dersinde tiyatro salonunda 9. sınıf öğrencilerine Zaman Yönetimi ve Planlama konusunda sunum gerçekleştirildi.

20 Mart tarihinde velilerimiz için Psikiyatrist Dr Gülcan Özer’in katılımıyla Ergenlik de Psikolojik Sağlamlık konulu konferans yapıldı.