Lasalle

Saint Jean-Baptiste de La Salle 

30 Nisan 1651 – 07 Nisan 1719

Fotoğrafları büyütmek için lütfen üzerlerine tıklayınız

Jean-Baptiste de la Salle, 1651’de Fransa’nın Reims şehrinde doğdu ve Rouen şehrinde 1719’da öldü. Zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve kilisenin hizmetine girdi. Kendi arazilerindeki fakir halkın cehalet ve fakirliği onu öylesine etkiledi ki kendi hayatını bu halkın eğitimine adadı. 

1679’da, 28 yaşına geldiğinde genç rahip Jean-Baptiste de la Salle şehrinin fakir erkek çocuklarını etrafına toplayarak onları diğerlerini nasıl eğitecekleri konusunda eğitmeye başladı ve daha sonra bir de okul açtı. Öğretmenliği bir daha hiç bırakmadı. Dönemin geleneklerine karşın (XIV. Louis dönemi) en başından itibaren, çocuklara hiç anlamadıkları Latince yerine Fransızca okuttu. 

Öğretim herkes için ücretsizdi. Zenginleri ve fakirleri kabûl ediyordu; böylece zengin ve fakir çocuklar tanışıyor ve birlikte yaşamayı öğreniyordu. Tüm çocuklara hayatta daha başarılı olabilmeleri için yönetim belgeleri okutuyordu.

Tüm bunları gerçekleştirebilmek için, Frerler Enstitüsü’nü kurdu, onlara da aynı pedagojik metodları öğretti ve dört veya beş kişilik ekipler halinde çalışmalarını istedi. Böylece öğrenci sayısı her sınıfta artacak ve benzer seviyeler gruplara ayrılabilecekti. Ancak o dönemde, her ay ders değiştiriyorlardı. Bu, öğrencileri çalışmaya teşvik etmek eden muhteşem bir yoldu. 

O tarihten ölümüne dek üç farklı misyonu oldu :

 • Eğitimi disiplin altına almak,
 • Gençlere ve çocuklara faydalı olmak üzere etrafına topladığı kişileri eğitmek,
 • Gençlerin iyi birer insan ve vatandaş olarak yetişmeleri için okullar açmak. 

300 yıl sonra, küçük köy ilkokullarından, Filipinler’de ve ABD’de bulunan büyük üniversitelere kadar, 85 ülkede 950 okulda, 7000 kadar frer, kurucuları Saint Jean-Baptiste de la Salle’in yolundan gitmeye devam ediyor. 

Lisemiz Kadıköy Saint-Joseph de, Feriköy Saint-Michel ve İzmir Saint-Joseph gibi bu büyük ailenin üyesi ve çok özel dostlara sahip: Dijon Saint-Joseph, Selanik de la Salle, İskenderiye Saint-Marc ve Kahire de la Salle.

Saint Jean-Baptiste de la Salle, her yıl 15 Mayıs’ta anılmaktadır.

Lasalle Enstitüsü’nün (Frerler Cemiyeti) dünyadaki durumu

Lasalle dünyası içinde bulunduğumuz okulumuzdan, ülkemizden, kıtamızdan çok daha geniştir. 80 ülkede insanî eğitim için hizmet veren bir misyonun parçalarıdır.

Yaklaşık olarak 1.000.000 öğrenci, 1000’den fazla eğitim kurumu (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, teknik veya endüstriyel lise, tarım okulları, öğretmen okulları, üniversiteler)

Okuma yazması olmayanlar için okullar, göçmenler için, çingeneler için, özürlüler için, fiziksel veya zihinsel öğrenme zorluğu çekenler için okullar. Spor ve sosyal faaliyet merkezleri.

1.000.000 öğrenci içinde yalnız Katolikler yok: Müslümanlar, Ortodokslar, Protestanlar, Musevîler, Budistler, Hindular, Şintoistler, Konfüçyusçular, geleneksel dinlere mensup olanlar veya hiçbir dinî inancı bulunmayanlar da var.”

Lasalle okulunun nitelikleri nelerdir ?

 • Her öğrenciye ayrı bir şahsiyet olarak saygı göstermek
  Bir Lasalle okulunun ilk karakteristiği her öğrenciye ayrı bir kişi olarak duyulan saygıdır. Frerler kendilerine bu sebeple bir frer ismi seçerler. Bu ismi seçerek birliğin önemini vurgulamak ve öğrencileriyle ağabey-kardeş ilişkisi kurmak istediklerini gösterirler. 
 • Topluluk ruhu
  Topluluk ruhu Lasalle okulunu sarmalıdır. Okulda görevli herkes – yönetici, öğretmen, personel, frer – okul topluluğunu oluşturan elemanlardır. Okulumuz gençlere kendi kültürlerini keşfetmede yardımcı olmalı ve aynı zamanda diğer kültürlerin zenginliklerinin de farkında olmalarını sağlamalıdır. 
 • Kalite
  Gerçek bir Lasalle okulu kaliteyi temsil eder. Öğrencilerinin yapısı ve yaşı ne olursa olsun okul kalitesi ile kendini belli etmelidir. Kültür, değerler ve inanç gençlerimizde “doğru”ya olan iştahı kabartmalıdır. 
 • Fakirlerle dayanışma
  Dayanışma, Enstitü’nün temel boyutlarından biridir, dolayısıyla bizim Lasalyen misyonlarımızdandır. Fakirlerle dayanışma Lasalle okulunun tesadüfi veya ikinci derecedeki bir boyutu değildir. 
 • Gayretli eğitimciler
  Lasalle okulu grup halinde yaratıcı ve yapıcı bir biçimde grup düzeninde çalışan uzman ve özverili eğitimcileri bir araya getirir. 
 • Saint Jean-Baptiste de La Salle’in fikirleri etrafındaki organizasyon
  Özetle, organizasyonumuz gençlerin veya büyüklerin ama özellikle fakirlerin eğitimi yoluyla kardeşlik yaratmaya çalışan kadın ve erkeklerden oluşmuş uluslararası bir topluluktur. 
 • Lasalle okulunun evrensel misyonu: Ağırlamak, Anlamak, Eşlik etmek, Eğitmek, Geliştirmek
  Frerleri ve laikleri gençlik sevgisiyle aynı çatı altında toplayan vakfın ilerlemekten başka çıkış yolu yoktur. Frerler, kendilerini gençlerin ve fakirlerin eğitimine devam ettiren maceranın garantörleri, öncüleri ve hizmetkârları olma arzusundadırlar. 

Tüm dünyada (2011 istatistikleri)

1.800 eğitim kurumu (okul veya eğitim merkezi)
11 bölgede gruplanmış 80 ülke
100’ü 3. dünyanın hizmetinde, 4782 frer
80.000 laik eğitimci
1.000.000’dan fazla öğrenci 

Türkiye’de

Saint-Joseph İstanbul, Saint-Joseph İzmir ve Saint-Michel olmak üzere 3 okul
149 eğitimci
1.825 öğrenci 

Fransa’da

140 eğitim kurumu
110.000 öğrenci
52 frer topluluğu
561 frer 

Okuma yazma ödülü

1990’da Lasalle Enstitüsü (Frerler Cemiyeti) “Uluslararası Okuma Yazma ödülü”‘nü aldılar.

Bu okulların kurucusu Saint Jean-Baptiste de La Salle’in 3 misyonu vardı: “Enstitü Kurmak”, “Eğitimcileri Birleştirmek” ve son olarak “Okullar Açmak”. 

 

ASSEDIL
(Association Européenne des Directeurs d’Institutions Lasalliennes)
Lasalle Kurumları Müdürleri Avrupa Birliği

18 Avrupa ülkesinde şubesi vardır. 600 eğitim merkezini kapsar (ilkokuldan pedagojik formasyon merkezlerine ve üniversitelere kadar 900 eğitim kurumu). Bu Lasalyen kurumlarını yöneten 300 müdür Avrupa Lasalyen Eğitim Kurumları Birliği’ne katılmıştır.

 

Amaçları

 • Farklı ülkelerdeki Lasalyen pedagoji uygulamalarını karşılaştırmak,
 • Dil eğitimi, eğitimde eşitsizlikler konularında ve sorumlulukların uygulanmasında yardımlaşmak,
 • Kültürümüzü, değerlerimizi sorgulayarak tüm sınırlı aşmaya çalışan gençlere eşlik etmek. İnanç ifadesi.

1997 itibariyle Fransa bölgesinden (Fransa, İsviçre, Yunanistan, Türkiye) 97 üyesi vardır ve şu üç amacı gerçekleştirmek istemektedir:

 • Dışlanmaya karşı savaş,
 • Teknolojinin etkin kullanımı,
 • Avrupalı kişiliği ve Avrupa yurttaşlığı.

Kaynakça

 1. La Salle Liens International, Aralık 96
 2. Revue De La Salle, District de France
 3. Adresse web : www.lasalle.org