2020 Mezunları – Lise 2 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

180

99,60

BİYOLOJİ

180

86,86

COĞRAFYA

180

88,45

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

174

90,36

FİZİK

180

84,14

FRANSIZCA

180

85,42

GÖRSEL SANATLAR

180

99,59

İNGİLİZCE

180

91,46

KİMYA

180

83,96

MATEMATİK

180

86,20

TARİH

180

82,31

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

180

88,34