2020 Mezunları – Lise 3 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci Sayısı

Puan Ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

180

99,45

BİYOLOJİ (Seçmeli)

129

91,21

COĞRAFYA

51

90,84

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

174

91,11

FELSEFE

180

91,11

FİZİK (Seçmeli)

129

87,94

FRANSIZCA

180

84,91

MÜZİK

180

100,00

İNGİLİZCE

180

88,13

KİMYA

129

89,85

MATEMATİK

180

88,79

SOSYOLOJİ

51

93,85

TARİH

180

85,57

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

180

90,99