2020 Mezunları – Lise 4 Not Dağılımları

Ders Adı

Öğrenci Sayısı

Puan Ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

182

99,97

BİYOLOJİ

121

83,32

COĞRAFYA

61

92,52

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

15

96,47

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

176

99,31

FELSEFE

15

99,30

FİZİK

121

92,98

FRANSIZCA

182

88,58

GÖRSEL SANATLAR

182

99,87

İNGİLİZCE

182

90,81

KİMYA

121

82,35

MANTIK

61

88,43

MATEMATİK

167

91,68

PSİKOLOJİ

15

95,98

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

182

90,47