2021 Mezunları – Lise 2 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci Sayısı

Puan Ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

167

99,65

BİYOLOJİ

167

89,00

COĞRAFYA

167

88,27

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

164

97,96

FELSEFE

167

91,29

FİZİK

167

85,03

FRANSIZCA

167

85,42

GÖRSEL SANATLAR

167

99,60

İNGİLİZCE

167

93,16

KİMYA

167

85,58

MATEMATİK

167

87,68

TARİH

167

95,80

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

167

87,78