2021 Mezunları – Lise 3 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

172

99,83

BİYOLOJİ

122

84,20

COĞRAFYA

50

92,21

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

169

88,59

FELSEFE

172

89,61

FİZİK

122

86,93

FRANSIZCA

172

83,16

MÜZİK

172

100,00

İNGİLİZCE

172

90,14

KİMYA

122

88,33

MATEMATİK

172

88,04

SOSYOLOJİ

50

89,72

TARİH

172

91,79

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

172

87,01