2021 Mezunları – Lise 4 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

173

88,41

BİYOLOJİ

114

84,66

COĞRAFYA

59

91,30

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

4

95,20

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

170

98,01

FİZİK

114

90,43

FRANSIZCA

173

83,60

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK

173

98,65

İNGİLİZCE

173

92,93

KİMYA

114

87,38

MANTIK

59

88,96

MATEMATİK

169

90,94

PSİKOLOJİ

4

83,95

T.C. İNKILAP TARİHİ

173

96,82

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

173

88,90

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ

4

96,20