2022 Mezunları – Hz Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

198

98,76

BİLGİSAYAR

198

94,70

FEN BİLİMLERİ

198

78,75

FRANSIZCA

198

70,13

GÖRSEL SANATLAR

198

99,42

İNGİLİZCE

198

87,47

MATEMATİK

198

82,33

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

198

82,77