2022 Mezunları – Lise 1 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

176

99,22

BİYOLOJİ

176

82,01

COĞRAFYA

176

87,14

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

172

94,67

FİZİK

176

87,57

FRANSIZCA

176

77,91

MÜZİK

176

100,00

İNGİLİZCE

176

87,32

KİMYA

176

85,82

MATEMATİK

176

81,53

SAĞLIK BİLGİSİ

176

92,50

TARİH

176

88,48

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

176

86,31