2022 Mezunları – Lise 2 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

188

99,93

BİYOLOJİ

188

87,69

COĞRAFYA

188

86,30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

186

97,35

FELSEFE

188

86,25

FİZİK

188

85,71

FRANSIZCA

188

85,44

GÖRSEL SANATLAR

188

99,80

İNGİLİZCE

188

91,78

MATEMATİK

188

87,12

KİMYA

188

83,59

TARİH

188

91,47

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

188

88,71