2022 Mezunları – Lise 3 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

196

96,68

BİYOLOJİ

140

93,32

COĞRAFYA

44

95,53

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

193

95,93

FELSEFE

196

95,54

FİZİK

140

94,68

FRANSIZCA

196

89,34

MÜZİK

196

100,00

İNGİLİZCE

196

93,79

KİMYA

140

93,21

MATEMATİK

196

93,61

SOSYOLOJİ

56

94,95

TARİH

196

97,46

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

196

94,95