2022 Mezunları – Lise 4 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Not ortalaması

Puan ortalaması

Türk Dili ve Edebiyatı

173

4,73

88,90

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

170

4,99

98,01

TC İnkılâp Tarihi

173

4,98

96,82

Mantık

59

4,66

88,96

Matematik

169

4,76

90,94

Fizik

114

4,85

90,43

Kimya

114

4,64

87,38

Biyoloji

114

4,50

84,66

Fransızca

173

4,38

83,60

İngilizce

173

4,90

92,93

Beden Eğitimi

173

4,68

88,41

Görsel Sanatlar

173

5,00

98,65

Coğrafya

59

4,81

91,30

Psikoloji

4

4,00

83,95

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

4

5,00

96,20

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

4

5,00

95,20