2023 Mezunları – Lise 2 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

214

95,36

BİYOLOJİ

214

89,07

COĞRAFYA

214

93,69

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

214

97,18

FELSEFE

214

92,33

FİZİK

214

89,39

FRANSIZCA

214

84,67

GÖRSEL SANATLAR

214

97,28

İNGİLİZCE

214

90,90

MATEMATİK

214

90,35

KİMYA

214

87,96

TARİH

214

93,72

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

214

90,00