2023 Mezunları – Lise 3 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

208

99,75

FELSEFE

208

95,75

FRANSIZCA

208

85,50

İNGİLİZCE

208

95,92

MÜZİK

208

100,00

TARİH

208

97,36

MATEMATİK

208

89,56

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

208

90,73

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

194

94,62

BİYOLOJİ

165

90,50

FİZİK

165

91,90

KİMYA

165

87,80

SOSYOLOJİ

43

93,29

COĞRAFYA

43

94,16