2024 Mezunları – Lise 1 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

199

96,24

BİYOLOJİ

199

84,75

COĞRAFYA

199

91,66

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

197

96,86

FİZİK

199

93,10

FRANSIZCA

199

79,61

MÜZİK

199

100,00

İNGİLİZCE

199

95,14

KİMYA

199

84,67

MATEMATİK

199

89,49

SAĞLIK BİLGİSİ

199

87,01

TARİH

199

95,19

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

199

90,50