2024 Mezunları – Hz Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

199

99,93

BİLGİSAYAR BİLİMİ

199

92,29

FEN BİLİMLERİ

199

79,77

FRANSIZCA

199

67,03

GÖRSEL SANATLAR

199

99,78

İNGİLİZCE

199

87,23

MATEMATİK

199

85,45

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

199

77,96