2024 Mezunları – Lise 2 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

196

99,85

BİYOLOJİ

196

89,83

COĞRAFYA

196

89,65

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

194

97,84

FELSEFE

196

89,68

FİZİK

196

87,14

FRANSIZCA

196

82,82

GÖRSEL SANATLAR

196

100,00

İNGİLİZCE

196

87,86

MATEMATİK

196

89,98

KİMYA

196

86,42

TARİH

196

95,43

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

196

91,37