2024 Mezunları – Lise 3 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Puan ortalaması

BEDEN EĞİTİMİ

193

99,01

FELSEFE

193

95,45

FRANSIZCA

193

82,76

İNGİLİZCE

193

91,35

MÜZİK

193

100,00

TARİH

193

94,79

MATEMATİK

142

89,55

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

193

90,85

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

191

92,62

BİYOLOJİ

142

88,53

FİZİK

142

88,07

KİMYA

142

86,83

SOSYOLOJİ

51

94,00

COĞRAFYA

51

92,84