2024 Mezunları – Lise 4 Not Dağılımları

Dersler

Öğrenci sayısı

Not ortalaması

Puan ortalaması

Türk Dili ve Edebiyatı

210

4,66

86,66

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

194

4,99

97,70

TC İnkılâp Tarihi

210

4,99

97,69

Mantık

60

4,91

92,39

Matematik

207

4,68

88,06

Fizik

150

4,76

89,21

Kimya

150

4,64

86,46

Biyoloji

150

4,72

87,23

Fransızca

210

4,47

84,48

İngilizce

210

4,91

91,12

Beden Eğitimi

210

5,00

99,67

Görsel Sanatlar

210

5,00

100,00

Coğrafya

60

4,93

91,13

Psikoloji

3

5,00

97,91

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

3

5,00

100,00

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

3

5,00

100,00