Açıklama

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

Takdir Belgesi ile Ödüllendirme Açıklaması

Yıllara göre listeler KVKK sebebiyle ancak sisteme giriş yaptıktan sonra görülebilir.

MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,