Denklik İşlemleri

Denklik işlemleri

Yurt dışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 7/p maddesi ileYurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları DenklikYönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

Yükseköğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme (ÖSS) Sınavına girmiş olmaları koşulu bulunmaktadır.

Diploma denklik işlemi için aranan belgeler şunlardır : Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği, Alınan derslerin içerikleri Diploma sahibine ait pasaport aslı (Başvuru yutrdışından yapılacak ise, bulunulan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir), Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğünden alınacak oturma izni belgesi, Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.

Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik belgesi verilmez.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kültür, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabûl edilmektedir. Bu alanların dışındaki meslekî alanlarda (Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, v.b.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

Daha detaylı bilgi için YÖK’ün web sitesini ziyaret ediniz.