Edebiyat Günleri 2023

Cumhuriyet, bir yönetim biçimidir. Genellikle mutlak ya da meşruti monarşiler ile mücadele edilerek elde edilmiş bir kazanım, ulusların demokrasiye geçişleri ile birlikte gelişmiş olan devlet yönetimi şeklidir.

Cumhuriyet, son yüzyıllarda özellikle de 1789 Fransız İhtilali’nden sonra uygar ülkelerde yaygınlaşan yönetim biçimidir. Fransızcadaki “Republika” kavramından gelen Cumhuriyet, tüm dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümdür.

Bu yıl; Edebiyat Günleri etkinlikleri çerçevesinde dönüşümün önde gelen kahramanlarından olan sanatçıların fikirlerini ve eserlerini, bizlere bıraktıkları mirasa sahip çıkma sorumluluğumuzla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. “Cumhuriyet“ temasıyla birlikte koruyup kolladığımız, yaşattığımız her bir değer için Ulu Önder Atatürk’e saygılarımızı sunuyoruz.

Broşür için buraya tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi