Daha yakından tanıyın!

Etkinlikler

SJ'de neler oluyor?

Gençlerin toplum içinde gelişim göstermeleri, yenilikçi bir ruh kazanmaları, kendilerini daha iyi tanımaları ve farklı yeteneklerini geliştirmelerini amaçlayan lisemiz, eğitim dönemi boyunca, öğrencilerine birçok kültürel, bilimsel etkinlik sunuyor.

Bunun yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle diğerlerini tanımaya ve dayanışmaya da önem veren okulumuz, teknoloji ve girişimciliği ön plana çıkaran etkinlikleriyle güncel pedagojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Fransız Dili ve Kültürü

Hazırlık sınıfında haftada 20 saati aşan Fransızca ders programı ile yabancı dil eğitimine başlanan okulumuzda, 12. sınıfın sonunda öğrencilere Fransız Bakaloryası’na denk bir diploma veriliyor. Lisemizde, gençlere, ana dili Fransızca olan öğretmenlerle, Frankofoni Haftası ile birlikte yıl içinde düzenlenen Fransızca etkinliklere, Fransızca MUN ve Fransızca Tiyatro kulüplerine de katılma fırsatı sunularak, Fransız dili ve kültürünü yakından tanıma şansı veriliyor.

Araştırma, Analiz ve Sentez Yeteneği

Gençlerimizi geleceğe hazırlamak amacıyla, lisemizde beş yıl boyunca, ders içerikleri, sınavlar, projeler; öğrencilerimizin araştırma, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirecek bir şekilde tasarlanıyor; ezbere dayalı eğitimden kaçınarak gençler, düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediliyor.

Sosyallik ve Özgüven

Öğrencilerin hayatlarının bir bütün olarak ele alındığı lisemizde, akademik başarının yanı sıra çoklu zekanın önemine dikkat çekilerek gençlere kendilerini ifade etme özgürlüğü tanınıyor, derslerde ve kulüplerde çeşitli sorumluluklar veriliyor ve projelerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.

Kültürel

Her bireyi ayrı bir kişilik olarak gören ve öğrencilerini bu anlayışla yetiştiren okulumuz; eğitimde çok dilliliğe, kültürel açılıma ve iş birliğine oldukça değer veriyor. Gençlerin çoklu zekâsını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen tematik haftalar; öğrencilere bir yandan gösterilere, konferanslara, atölye çalışmalarına ve gezilere katılma imkânı sunarken diğer yandan yeteneklerini keşfetme fırsatı da sağlıyor

Bilimsel

Bilimsel konulara önem veren bir eğitim anlayışına sahip okulumuz; öğrencilere fen bilimleri, matematik ve teknoloji alanlarında bilgi birikimi sağlama imkanı sunar. Laboratuvar olanaklarıyla deney yapma ve gözlem becerilerini geliştirme fırsatı verilirken, öğrencilere bilimsel projeler ve yarışmalarla kendi araştırmalarını sunma imkanı tanınır.

Sportif

Okulumuz, kurulduğu günden bu yana, akademik açıdan başarılı öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra gençlere farklı spor dallarını keşfetme ve ilgili oldukları branşlarda uzmanlaşma fırsatı sağlıyor. 20’yi aşkın okul takımıyla gençlere, hentboldan atletizme, yelkenden masa tenisine, eskrimden okçuluğa kadar birçok branş sunan lisemiz; öğrencilerin eğilimlerine göre gelişimlerine destek oluyor ve onları sınırlarını aşmaya davet ediyor.

Sosyal Sorumluluk

Öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen kulüplerden biri olan Sosyal Farkındalık ve Dayanışma Kulübü, diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Birbirinden farklı projelerle öğrencilere dayanışmanın önemini, kardeşlik bilincini ve anlam arayışının değerini aşılayan kulüp, aynı zamanda Lasalyen eğitim projemizin “ihtiyaç sahiplerine destek olma” ve “kendini ve diğerlerini tanıma” ilkelerinin en iyi örneklerinden biri. Eğitim-öğretim yılı boyunca birçok etkinlik düzenleyen Sosyal Farkındalık ve Dayanışma Kulübü, bu aktivitelerle öğrencilerin duygularını, tutkularını ve değerlerini harekete geçiriyor.