Bilgisayar Bilimi

Hazırlık

SJ’de Eğitimde Tablet

-Amaçlar
-Yöntemler
-Sorumluluklar

Dijital Vatandaşlık

-Veriye Ulaşmak
-İletişim ve ortak çalışma araçları, metodları
-Siber Güvenlik
-Gizlilik
-Sosyal Ağlar
-Bilgi Toplumu
-Etik Değerler
-Bilgi Güvenliği

Problem Çözme ve Programlama

-Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
-Problem Çözme Süreci
-Problem Çözme Yaklaşımları
-Programlama Yapısı
-Doğrusal Mantık Yapısı ve Karar Yapıları ile Problem Çözme
-Döngü Yapısı ile Problem Çözme
-Programlamanın Temelleri
-Program Kontrolü
-Veri Yapıları
-Dosya İşlemleri
-Proje Geliştirme

Yazılım Geliştirme

-Programlama Dilleri
-Swift
-Python
-Algoritma
-Yazılım Geliştirme Süreçleri

Teknoloji Trendleri

-Nesnelerin İnterneti
-Siber Güvenlik
-Yapak Zeka
-Robotik
-Bulut

Ders esnasında değinilen diğer konular

-Takım Çalışması
-Proje Yönetimi
-Çevik Çalışma Yöntemleri
-Ömür boyu öğrenim