Coğrafya

Lise I

1. ÜNİTE: DOĞA VE İNSAN

2. ÜNİTE: HARİTA BİLGİSİ

3. ÜNİTE: DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

4. ÜNİTE: İKLİM BİLGİSİ


5. ÜNİTE: YER’İN ŞEKİLLENMESİ

Lise II

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
-Topoğrafya ve Kayaçlar
-Levha Etkilerinin Hareketleri
-Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak ve Bitki

2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER
-Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
-Göçlerin Neden ve Sonuçları
-Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler

3. ÜNİTE: MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
-Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
-Nasıl ve Nerede Yaşıyoruz?
-Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri

4. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
-Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya

Lise III

DOĞAL SİSTEMLER

1. ÜNİTE: EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ

2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER

-Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları
-Ekonomik Faaliyet Türleri

3. ÜNİTE: MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

-Türkiye’yi Tanıyalım

4. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

-Ülkeler Arası Etkileşim
-Ülkeleri Tanıyalım

LİSE IV

1.ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

-Doğadaki Ekstrem Olaylar

2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER

-Uygarlıkların Ortaya Çıkışı
-Ekonomi, Göç ve Yerleşme

3. ÜNİTE: MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

-Türkiye’de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulması
-Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
-Türkiye’de Kültür ve Turizm
-Türkiye’de Nüfusun Geleceği
-Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
-Türkiye’nin Jeopolitiği