Felsefe

Lise II

1. ÜNİTE: FELSEFEYİ TANIMA

– Felsefenin anlamı
– Felsefi düşüncenin özellikleri
– Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolü

2. ÜNİTE: FELSEFEYLE DÜŞÜNME

– Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramlar
– Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemi
– Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgulama

3. ÜNİTE: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ

– Varlık felsefesinin konusu ve problemleri
– Bilgi felsefesinin konusu ve problemleri
– Bilim felsefesinin konusu ve problemleri
– Ahlak felsefesinin konusu ve problemleri
– Din felsefesinin konusu ve problemleri
– Siyaset felsefesinin konusu ve problemleri
– Sanat felsefesinin konusu ve problemleri

4. ÜNİTE: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA

– Felsefi bir metnin analizi
– Verilen konu hakkında alternatif görüş geliştirme
– Bir konu hakkında felsefi bir deneme yazma
– Felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda kullanma

Lise III

1. ÜNİTE: İLKÇAĞ FELSEFESİ

-Presokratikler
-Sofistler ve Sokrates
-Platon ve Aristoteles
-Hellenistik Ekoller

2. ÜNİTE: ORTAÇAĞ FELSEFESİ

3. ÜNİTE: YENİÇAĞ FELSEFESİ

-Descartes, Spinoza, Leibniz
-Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
-Kant ve Aydınlanma

4. ÜNİTE: YAKINÇAĞ FELSEFESİ

-Hegel ve Marx
-Nietzsche

5. ÜNİTE: 20. YÜZYIL

-Varoluşçuluk