Görsel Sanatlar

Hazırlık

GÜZEL SANATLARIN VE RESİM SANATININ TANIMI, SANATIN GEREKLİLİĞİ

LEKE ÇALIŞMALARI
-Ustalardan leke örnekleri

DEGREDE ALAN, SOYUT KOMPOZİSYON
-Siyah – beyaz tonlarla degrede alan çalışmaları

RENK ÇALIŞMALARI
-Renk bilgisi, Renk çemberi
-Sanat tarihinde farklı akımların
-Empresyonist, fovist, expresyonist ve optik-art sanatçılarının renge yaklaşımı

İNSAN FİGÜRÜ ÇALIŞMALARI
-Kömür kalem desen çalışmaları

FOTOĞRAF RENKLENDİRME

PERSPEKTİF

-Tek kaçışlı (konik) perspektif (interior)
-Çift kaçışlı perspektif
-Görünüş ve Perspektif çizimler ve iç mekan çizimleri

IŞIK ÇALIŞMALARI
-‘ Natürmort ‘
-Belli bir yönden ışık alan farklı nesnelerin düzenlenmesi.

KOLAJ ÇALIŞMALARI
-Tarihçesi (örnek çalışmalar)
-Karışık teknik

PORTRE ÇALIŞMALARI
-Portrenin tarihçesi
-Portre ressamları
-Rönesans ustalarından Porte kopyaları yapmak, insan yüzünün oranlarını öğrenmek

HEYKEL VE SERAMİK ÇALIŞMALARI
-Temel terimler
-Heykel ve Seramik sanatının gelişimi
-Şadi Çalık, Hüseyin Gezer

SANAT VE YETENEK HAFTASI
-Güzel Sanatlar Eğitiminde (Usta-çırak ilişkisinde) gerçekleştirilen çalışmaların disiplinine göre değerlendirilmesini, eleştriyi ve öz eleştriyi öğrenirler
-Güzel Sanatlar Sergisinde yapıtların ( Resim, heykel,maket, enstalasyon-installation ) düzen disiplinlerinin öğrenilmesi.

 

Lise I 

GÜZEL SANATLARIN VE RESİM SANATININ TANIMI, SANATIN GEREKLİLİĞİ

LEKE ÇALIŞMALARI
-Ustalardan leke örnekleri

PERSPEKTİF
-Mimari parçaların (görünüş ve serbest perspektif ) çizimlerinin pekiştirilmesi.

ÜNİTE: IŞIK ÇALIŞMALARI

IŞIK ÇALIŞMASI
-‘ Natürmort ‘
-Belli bir yönden ışık alan farklı nesnelerin düzenlenmesi

KOLAJ
-Yılbaşı kartları
-Kolaj – Karışık teknik
-Kolaj Tarihçesi (örnek çalışmalar )

GRAFİK TASARIM
-Yaratıcı grafik tasarım çalışmaları
-Kapak tasarımı (Bir masal veya öykünün kapak düzeni )

RENK
-Renk bilgisi
-Sanat tarihinde farklı akımların, empresyonist, fovist ve expresyonistlerin renge yaklaşımı
-Renkçi Ressamlar

ŞABLON BASKI
-Seçilen heykel veya anıtların negatif ve pozitif şablonlarının hazırlanması.

HEYKEL SANATI
-Temel terimler
-Heykel sanatının gelişimi
-Şadi Çalık, Hüseyin Gezer

PORTRE
-Portrenin tarihçesi
-Portre ressamları (Rönesans ustalarından Porte kopyaları yapmak, insan yüzünün oranlarını öğrenme)

TEK KAÇIŞLI (KONİK) PERSPEKTİF (INTERIOR)
-Görünüş ve Perspektif çizimler ve iç mekan çizimleri.

KOLAJ YORUM
-Ünlü ressamların yapıtlarından birinin seçilerek
-‘Kolaj’ tekniği ile yorumlanması.
-Sanat tarihinin ünlü yapıtlarının incelenmesi, tanınması.

SANAT VE YETENEK HAFTASI
-Güzel Sanatlar Eğitiminde (Usta-çırak ilişkisinde) gerçekleştirilen çalışmaların disiplinine göre değerlendirilmesini, eleştriyi ve öz eleştriyi öğrenirler
-Güzel Sanatlar Sergisinde yapıtların ( Resim, heykel,maket, enstalasyon-installation ) düzen disiplinlerinin öğrenilmesi.

Lise III 

GÜZEL SANATLARIN VE RESİM SANATININ TANIMI, SANATIN GEREKLİLİĞİ

ÇİZGİ ALAN DOKU ÇALIŞMALARI
-Doğal nesnelerin dokusunun çizginin farklı kullanılması ile ifade edilmesi
-Kavramsal, İmgesel,doğadan çizgi araştırmaları.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

ÇİZGİ ALAN DOKU ÇALIŞMALARI

PERSPEKTİF
-Mimari parçaların perspektif (görünüş ve serbest perspektif ) çizimlerinin pekiştirilmesi

SOYUT KOMPOZİSYON 
-Kontrast ve komplementer renkler simetrisi
TEK KAÇIŞLI KONİK PERSPEKTİF ( EXTERIOR )

PORTRE
-Cephe ve profilden kafa ve yüz oranlarını doğru ifade etmeyi öğrenmek
-Atatürk portreleri

BASKI TEKNİKLERİ
-Gravür sanatının tanıtılması
-Linolium baskı tekniğinin öğrenilmesi

REPRODÜKSİYON YORUMU
-Kolaj tekniği ile reprodüksiyon yorumu
-Pablo Picasso, George Braque, Fernand Leger, Pop Art örneklerinin incelenmesi

ÇİFT KAÇIŞLI KONİK PERSPEKTİF ( Exterior )
-Dış mekan – yapı çizimleri

KOLAJ

GRAFİK DÜZEN ( AFİŞ )
-Atatürk’ ün bağımsızlık, Eğitim ve Özgürlük üzerine veciz sözlerinden biri ile fotoğraflarının kolaj ile düzenlenmesi. («Bağımsızlık benim karakterimdir.»)

SANAT VE YETENEK HAFTASI
-Güzel Sanatlar Eğitiminde (Usta-çırak ilişkisinde) gerçekleştirilen çalışmaların disiplinine göre değerlendirilmesini, eleştriyi ve öz eleştriyi öğrenirler
-Güzel Sanatlar Sergisinde yapıtların ( Resim, heykel,maket, enstalasyon-installation ) düzen disiplinlerinin öğrenilmesi