Mantık

Lise IV

1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ
– Mantığın Tanımı, Konusu
– Doğru Düşünme nedir?
– Mantığın Uygulama Alanları

2. ÜNİTE: KLASİK MANTIK
– Kavram ve Terim
– Tanım
– Önerme
– Çıkarım – Kıyas
– Mantık Ve Dil
– Mantık Felsefesi

3. ÜNİTE: SEMBOLİK MANTIK
– Sembolik Mantığa Geçiş
– Önermeler Mantığı
– Niceleme (Yüklemler) Mantığı
– Çok Değerli Mantık
– Mantık Felsefesi