Müzik

LİSE 1

ÜNİTE
 1
-Sesten Müziğe
-Frekans, Titreşim, Ses Hızı, KHz, Db, Sesin Meydana Gelme Koşulları, UltraSound
-29 Ekim ve 10 Kasım çalışmaları, parça öğretimi, koro ve orkestra hazırlıkları
-Sesi tekniğine uygun olarak kullanma, kendi yetenek ve ilgisini tanıma

ÜNİTE 2
-Müzik Nedir, Sanat ve Güzel Sanatlar Nedir, Müzik Türleri, Akapella, Klasik Müzik
-Opera, Müzikal, Senfoni, Konçerto, Sonat, Oda Müziği ve Diğer Formlar, Hepsine ait farklı eser tanıtım ve dinletimi/izletimi
-Anahtarlar, Majör, Minör, Kanon, Deşifre, Sesin Temel Özellikleri, Makamlar, Atatürk’ün Müzikle ilgili Görüşleri, Çalgı Grupları, THM, TSM, Mehter Müziği, Dini Müzikler, Marşlarımız, Ses Değiştirici İşaretler, -24 Kasım ile ilgili Parçalar


ÜNİTE 3
-Notalar, Fransız Besteciler ve Şarkıcılar, Sahne Sanatları
-Nota isimleri ve kaynağı, portedeki yerleri, bazı Fransız besteci ve yorumcular ve eserleri,
-Bale ve Dans türleri
-Hız, Gürlük, Temel Müzik Yazısı, İkili-Üçlü Yatay/Dikey Aralık, TSM Ses Sistem, Koma (Micro tune), Usuller,
-İki diyezli/bemollü tonlar, Armonik-Melodik Minör Gamlar

ÜNİTE 4
-Orkestra Çalgıları
-Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar, Tuşlu Çalgılar, Telli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar
-Orkestra düzeni, Armonikler konusu
-İstiklal Marşı, Kabulü, incelemesi

ÜNİTE 5
-Türk Müzik Tarihi, Türk Ozan ve Bestecileri, Türk 5’leri, Türkülerimiz, THM, TSM, TPM genel bakış.
-Basit ölçülere uygun ritim eşliği, Müzik ve Bilişim Teknolojisi kullanımı, THM yaşanmış öyküleri tanıma, 17.YY’a kadar Türk Müziğini tanımı, Dünya Müziği örnekleri, GSTHM ve GTSM örnekleri, Vatan ve Millet sevgisini içeren marşları söylemeye teşvik, müzikte çağlar, öğrencilerin sesle ve varsa çalgı ile katılımı ile orkestra konserine son hazırlıklar

Sanat ve Yetenek Haftası
-Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı koro, solo, oda orkestrası, pop rock orkestrası, duo, trio, quartet gibi çalışmalarının sergilendiği toplu müzik gösterisi

LİSE 3

ÜNİTE 1
-Genel Müzik Tarihi
-MÖ 2500-MS 2000 ve sonrası, genel ve geniş bakış
-Sesi tekniğine uygun olarak kullanma, kendi yetenek ve ilgisini tanıma
-Anahtarlar, Majör, Minör, Kanon, Deşifre, Sesin Temel Özellikleri, Makamlar, Atatürk’ün Müzikle ilgili Görüşleri, Çalgı Grupları, THM, TSM, Mehter Müziği, Dini Müzikler, Marşlarımız, Ses Değiştirici İşaretler, -24 Kasım ile ilgili Parçalar

ÜNİTE 2

-Rock Müzik Tarihi
-Klasik geçişli Jazz, Blues, R&B, Rock ‘N Roll, Rock ve alt türleri, Pop ve tüm alt türleri
-Hız, Gürlük, Temel Müzik Yazısı, İkili-Üçlü Yatay/Dikey Aralık, TSM Ses Sistem, Koma (Micro tune), Usuller,
-İki diyezli/bemollü tonlar, Armonik-Melodik Minör Gamlar

ÜNİTE 3
-Türk Müzik Tarihi
-Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Ozanlarımız, Aşıklarımız, Türk Popüler Müziği, Türk Rock Müziği, Anadolu Rock Müziği ve tüm tarihçe hakkında bilgilendirme, dinleme/izleme
-İstiklal Marşı, Kabulü, incelemesi, Basit ölçülere uygun ritim eşliği, Müzik ve Bilişim Teknolojisi kullanımı, THM yaşanmış öyküleri tanıma, 17. YY’a kadar Türk Müziğini tanımı, Dünya Müziği örnekleri, GSTHM ve GTSM örnekleri, Vatan ve Millet sevgisini içeren marşları söylemeye teşvik, müzikte çağlar, öğrencilerin sesle ve varsa çalgı ile katılımı ile orkestra konserine son hazırlıklar

ÜNİTE 4
-Genel nota bilgisi, tartım bilgisi, basit ezgi tanıma bilgisi, eser tanıma, eser dinleme, tür ve eser ayırt edebilme bilgisi

Sanat ve Yetenek Haftası
-Öğrencilerin yıl boyunca yaptığı koro, solo, oda orkestrası, pop rock orkestrası, duo, trio, quartet gibi çalışmalarının sergilendiği toplu müzik gösterisi