Psikoloji

Lise IV

PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
-Psikolojinin İlgi Alanları, Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci ve ekoller
-Araştırma Yöntemleri
-Etik Kurallar
-Psikolojinin Alt Dalları
-Psikolojinin İş Alanları
-Diğer Bilimlerle İlişkileri

PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ
-Davranışın Oluşumu
-Psikolojik Süreçlerle Biyolojik yapı ve Süreçlerin İlişkisi
-Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi
-Yaşam Boyu Gelişim
-Ergenlik Dönemindeki Hızlı Değişim, Dönemin Temel Özellikleri
-Duyum ve Duyumun Özellikleri
-Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri
-Algılama
-Güdülenme
-Duygular
-Bilinç
-Sosyal Etkiler

ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME
-Öğrenme
-Bellek
-Düşünmenin Yapıtaşları
-Bireysel Farklar

RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ
-Stres nedir?
-Savunma Mekanizmaları
-Ruh Sağlığı