Sosyoloji

Lise III

1. ÜNİTE: SOSYOLOJİYE GİRİŞ
– Sosyolojiyi Tanıyalım
– Toplumu Oluşturan Öğeler
– Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişimi
– Sosyolojik Araştırmalarda Kullanılan Yöntemler
– Türk Sosyologlarının Sosyolojiye Katkıları

2. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM
– Sosyalleşmenin Anlamı ve Unsurları
 Bireyin Sosyalleşme Serüveni ve Sosyalleşmenin Toplumsal İlişkiler Açısından Önemi
 Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık
 Toplumsal Değer ve Normlar, Toplumsal Kontrol, Toplumsal Sapma
 Hak ve Görevlerimiz

3. ÜNİTE: TOPLUMSAL YAPI
 Toplumsal Yapı ve Unsurları
 Toplumsal Etkileşim Biçimleri
 Toplumsal Tabakalaşma Ve Toplumsal Hareketlilik

4. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME
– Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler
 Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları, Modernleşme ve Küreselleşme
 Toplumsal Gelişme ve Öğeleri
– Çözülmenin Nedenleri ve Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler

5. ÜNİTE: TOPLUM VE KÜLTÜR
– Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen Faktörler
 Bilim ve Teknoloji, Kitle İletişim Araçları, Modernleşme ve Küreselleşme
 Toplumsal Gelişme ve Öğeleri
 Toplumsal Çözülmenin Nedenleri ve Çözülmeyi Önlemeye Yönelik Tedbirler
 Kültürel Tutumlar ve Türk-İslam Kültürü

6. ÜNİTE: Toplumsal Kurumlar
– Kurum kavramı ve Kurumların İşlevleri
– Aile Kurumu, Boşanma ve Ailenin Sürekliliği, Aile Modelleri ve Akrabalık İlişkileri
– Toplumsal Hayatta ve Atatürkçülükte Kadının Önemi
– Eğitim Kurumu, Önemi ve İşlevleri, Atatürk ve Eğitim
– Din Kurumu, İşlevleri ve Önemi
– Din ve Laiklik, Atatürk ve Laiklik
– Ekonomi Kurumu ve Temel Öğeleri
– Ekonomik Sistemler
– Siyaset Kurumu, Siyasal Yönetim Biçimleri ve Atatürkçülük