Türk Dili ve Edebiyatı

LİSE I 

1.Ünite : Edebiyat nedir ? Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi / Metinlerin Sınıflandırılması / standart dil-ağız-şive-lehçe-argo-jargon

2. Ünite : Hikâye / İsimler / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

3.Ünite : Şiir / Sıfatlar / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

4.Ünite : Masal / Fabl / Edat – Bağlaç – Ünlem / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

5.Ünite : Roman / Zamirler / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

6.Ünite : Tiyatro / Zarflar /Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

7.Ünite : Biyografi / Fiiller / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

8.Ünite : Mektup / E-Posta / Fiiller / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

9.Ünite : Günlük / Blog / Fiiller / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

LİSE II 

1.Ünite : Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi / Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri / Türkçenin Tarihi Gelişimi / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

2.Ünite : Hikâye / Fiilimsiler / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

3.Ünite : Şiir / İsim tamlamaları / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

4.Ünite : Destan / Efsane / Sıfat Tamlamaları / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

5.Ünite : Roman / Cümle Çeşitleri / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

6.Ünite : Tiyatro / Cümle Çeşitleri / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

7.Ünite : Anı / Cümle Çeşitleri / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

8.Ünite : Haber Metni / Cümle Çeşitleri / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

9.Ünite : Gezi Yazısı / Cümle Çeşitleri / Yazım Kuralları / Noktalama İşaretleri

LİSE III 

1.Ünite : Edebiyat ve toplum ilişkisi / Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

2.Ünite : Şiir / Cümlenin Ögeleri / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

3.Ünite : Hikâye / Cümlenin Ögeleri / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

4.Ünite : Makale / Cümlenin Ögeleri / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

5.Ünite : Sohbet ve Fıkra / Cümlenin Ögeleri / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

6.Ünite : Roman / Anlatım Bozuklukları / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

7.Ünite : Tiyatro / Anlatım Bozuklukları / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

8.Ünite : Eleştiri / Anlatım Bozuklukları / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

9.Ünite : Mülakat / Röportaj / Anlatım Bozuklukları / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

LİSE IV 

1.Ünite : Edebiyat ile düşünce akımları ve felsefe arasındaki ilişki / Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki / Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Gelişimini Etkileyen Sebepler / İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

2.Ünite : Hikâye / Sözcükte Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

3.Ünite : Şiir / Sözcükte Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

4.Ünite : Roman / Paragrafta Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

5.Ünite : Tiyatro / Paragrafta Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

6.Ünite : Deneme / Paragrafta Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri

7.Ünite : Söylev / Paragrafta Anlam / Yazım kuralları / Noktalama İşaretleri