Ortak Sınavlar Hakkında Açıklamalar ve Ortak Sınav Kuralları

Ortak Sınavlar Hakkında Açıklamalar 

Ortak sınavlar Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine dayanılarak; notların daha objektif biçimde verilmesini, aynı seviyedeki sınıflarda işlenen konuların eşzamanlı olmasını, sınav sorularının zorluk derecesinin eşit olmasını sağlamak için düzenlenmektedir. Ortak Sınav sayfalarında “Kaynağı görüntülemek için yetkilendirilmemişsiniz.” hatası alıyorsanız ortak sınav programı İdare tarafından planlama aşamasında demektir.

Ortak Sınav Kuralları 

Sınavların süresi bir ders saatidir. Fransızca sınavı iki ders saatidir.Fransızca sınavında öğrenciler sınav kâğıdının sağ üst köşesini yapıştırırarak isimlerini kapatırlar.Sınavı erken bitiren öğrenciler sınav salonundan çıkamazlar.