Fikret ILGAZ BİL

Fikret ILGAZ BİL

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Coğrafya, Tarih, Türkçe öğretmeni 1943-1977

Kendi kaleminden

Son derece sıcak bir atmosfere sahip bulunan, feyz dolu değerli okulumuz Saint-Joseph’te ilk defa 1943 senesinde göreve başladım. O zamanlar değerli gazeteci-öğretmen Sayın Şevket Rado beyden görevi devir almış oldum. O yıllarda okulumuzda frer adedi hayli fazlaydı. Ancak, bu zevat son derece kibar, sakin ve bilhassa fazlasıyla yardımsever kişiliklere sahiptiler.

Bir kaç yıl içinde görevlerini tamamlayanlar Fransa’ya dönüyor ve yerlerine yenileri geliyordu. Ancak bu elemanlarla okulda diyalog kurabildim ve hatta yurtlarına dönmelerinden sonra bile zaman zaman mektupla temas kurduk. Bu değerli kişilerin bazılarının adlarını yazmak isterim : Fr Théodore, Fr George, Fr Micoud ve Fr Lucien.

Türk öğretmen arkadaşlarım ise gerçekten hepsi fevkalâde kişiler olup, aynı zamanda eğitim düzeyleri de çok yüksek kişilerdi. Meselâ Sorbonne Üniversitesini birincilikle bitirmiş olan rahmetli felsefe profesörü Sayın Hatemî Senih Sarp Bey, Sayın Ahmet Hidayet Reel Bey, Sayın Prof. Monsieur Zareh Chirine ve yine Matematik Profesörü rahmetli Monsieur Matalon çok değerli şahsiyetlerdi. Diğer öğretmen arkadaşlarım ise hepsi eşsiz şahsiyetlerdi. Her ikisini de rahmetle andığım Sayın Muallâ Gür, Sayın Hayrünnisa Şahsuvaroğlu, ayrıca Sayın Hikmet Doğruer, Sayın Şermin Akın ve Sayın Nilüfer Tüzün ve diğerlerini her zaman sevgiyle yâd ederim.

Öğrencilerim, hepsi de sevgi ve saygıya lâyık kişilerdi. Çünkü hepsi ayrı ayrı sorumluluk duygusuna sahip ve ideallerini gerçekleştirebilmek için görevlerini yapmanın gerekli olduğunun bilinciyle çalışan kişilerdi. Hepsi kendilerine has üstün meziyetlere sahip şahsiyetlerdi. Bu sebeple hepsiyle ayrı ayrı rahatlıkla diyalog kurmuşumdur. Yaşlı dimağımın hatırlayabildiği kadar ilk ve müteakip yıllardaki mezun olan öğrencilerimden bazılarını saymak isterim : Basında Gökşin Sipahioğlu, Dr Osman Sabuncu, Ertuğrul Arpacı, Cemil Barlas, Dr Metin Özgür, Mehmet Karaağaç ve halen hariciyede görev alan Prof. Dr Hasan Köni, Osman Korutürk, Gökberk Ergenekon. Sanat alanında faaliyet gösteren öğrencilerimden, tiyatro alanında Mehmet Keskin, Batı Müziği alanında Fuat Güner ve Selçuk Ural’ı örnek verebilirim. Bu öğrencilerimi takdir ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Okulumuzun yönetimine gelince, Sayın Direktörümüz Frère Pierre Caporal son derece başarılı ve olgun bir şahsiyet ve son derece iyi bir eleman oldukları sebebiyle çok uyumlu bir mesai arkadaşlığımız olmuştur. Kendilerini daima şükranla anarım. Ayrıca çok değer verdiğim neşeli ve esprili, aynı zamanda sporcu olan Frère Etienne’i de saygı ve sevgiyle anarım. Önceki yardirektörümüz Vehip Ata Tanla Bey ile de çok uyumlu çalışmalarımız olmuştur. Kendileri emekli olduktan sonra onun yerine gelen Hayrettin Batur Bey ile de çok huzurlu ve uyumlu mesai ve günlerimiz olmuştur.

Kısa veya uzun, bilemem bir süre sonra bir gün bu dünyadan ayrılacağım. Ancak bu feyz yuvamız daha sonsuz yıllar sayısız ve faydalı elemanlar yetiştirmeye devam edecektir.

Saygı ve sevgilerimle
Hepiniz hoşçakalın, 23.09.1990
Em. Öğretmen Fikret Ilgaz

Adapazarı, 15.04.1337 – …