İlhan AYVERDİ

İlhan AYVERDİ

24 Ekim 1926’da Manisa Akhisar’ında doğdu. Baba tarafı Dağıstan, anne tarafı Rumeli asıllıdır. İlk ve orta tahsilini Akhisar’da tamamladıktan sonra, 1943 yılında İzmir Karataş Lisesi’nden mezun olmuş, hastalık sebebiyle iki sene ara verdiği tahsiline İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde devam etmiştir.Bu fakülteyi 1949 senesinde tamamladıktan sonra, edebiyat öğretmenliğine başladı. Sırası ile Anarat Higutyan Ermeni Orta Okulu, Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliği kadrosu ile Zoğrafyon Rum Lisesi (1951-1955), Saint Joseph ve Saint Michel Fransız Liselerinde ve 1960 senesinde Çapa Eğitim Enstitülerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Aynı yıl öğretmenlikten ayrıldı.

1966-1982 yılları arasında Türk Kadınları Kültür Derneği’nin ve 1972’de kurulan Kubbealtı Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. Bilahare bu cemiyet, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı adıyla vakfa dönüşünce, vakfın başkanı oldu. Halen bu görevi yürütmektedir. Kubbealtı Mecmuası’nın neşrinde, vakfın neşriyat, seminer, konferanslar, musiki çalışmaları ve çeşitli sosyal faaliyetlerinde eşi Ekrem Hakkı Ayverdi ve Samiha Ayverdi ile aktif rol oynamıştır.

1976 senesinde, Kubbealtı’nın Türk dili üzerinde çalışmalar yapmak gayesiyle neşrine karar verdiği Misalli Büyük Türk Lugati’nin hazırlanması ve yazılması işini 24 senedir fasılasız yürütmektedir. 13. Asırdan günümüze kadar Türk dilinin envanteri demek olan ve binlerce misalle donatılan bu eser, bitme safhasına yaklaşmış bulunmaktadır.