Konca GEZER

Konca GEZER

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu, Tarih
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih

Tarih öğretmeni 1985-2006

8. sınıflar için yazdığı Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi kitabı Talim Terbiye Kurulu tarafından 28.04.1995 tarih ve 125 sayılı karar ile 1995-1996 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak onaylanmıştır.

Eskişehir, 23.01