Nadir GÖKER

Nadir GÖKER

Kuleli Askeri Lisesi
Kara Harb Okulu

Millî Güvenlik öğretmeni 2002-2003

Uşak, 15.03.1951