Tayyar KÜTÜK

Tayyar KÜTÜK

Nevşehir, 01.04.1957

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1984-1985

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, İlâhiyat Bölümü