Türkân ERGÜVEN

Türkân ERGÜVEN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 1960-1991