Yaprak BENER CHAPDELAINE

Yaprak BENER CHAPDELAINE

Matematik öğretmeni 2002
Bilimsel Etkinlikler Koordinatörü 2010-2015
Müdür Yardımcısı 2016

Charles de Gaulle Lisesi, Ankara 
ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü