Rehberlik Servisi Çalışmaları 2021-2022

Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs

Öğrenci tanıma fişi, veli tanıma formu tüm sınıflarda uygulandı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmelere başlandı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

11 Eylül 2021 Cumartesi öğretmenlere günü iki ayrı oturum yapılarak Alper Şahin ‘Psikolojik Dayanıklılık ve Bu Konuda Alınacak Tedbirler’ başlıklı bir sunum yapmıştır.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapıldı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerimize MEB’in talep ettiği RİBA formları uygulanmış sonuçları RAM’a gönderilmiştir.

21 Eylül Salı günü: 10. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

23 Eylül Perşembe günü: 12. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

29 Eylül Çarşamba günü: 11. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

9. Sınıf öğrencilerine tanıma amaçlı bireysel görüşmelere başlanmıştır.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapılmaya devam edildi.

12 Ekim Salı 4. Ders saati 11. Sınıf öğrencilerine YKS sistemi sunumu yapıldı.

13 Ekim Çarşamba 4. Ders saati 10. Sınıf öğrencilerine Campus France tanıtımı yapıldı.

13 Ekim Çarşamba saat 14.00-15.30 10. Sınıf velileri için Campus France tanıtımı yapıldı.

11-14 Ekim tarihleri arasında 12 A-B-C sınıflarının Campus France Dosya açılışları yapıldı.

18 Ekim Pazartesi 4. Ders saati 12 Fen Sınıflarına INSA sunumu yapıldı.

19 Ekim Salı 4. Ders saati 11. Sınıf öğrencileri için İngilizce Eğitim yapılan ülkelerde Eğitim sunumu yapıldı.

19 Ekim Salı 4. Ders saati 11. sınıf öğrencilerine İngiltere-ABD üniversite tanıtımı yapıldı.

19 Ekim Salı 7. ve 8. Ders saatlerinde 11. Sınıf velileri için İngilizce Eğitim yapılan ülkelerde Eğitim

sunumu (ABD-İngiltere-Kanada-Hollanda) yapıldı.

20 Ekim Çarşamba 4. Ders saatinde 10. Sınıf Öğrencileri için Yurt Dışı Üniversite Eğitimi sunumu yapıldı.

20 Ekim Çarşamba 14.00-15.30 saatlerinde 10. Sınıf Velileri için Yurt Dışı Üniversiteler Sunumu yapıldı.

4-8 Ekim tarihleri arasında Müdür Yardımcısı ile birlikte tüm Hazırlık Sınıfları sınıf öğretmenleri ile görüşülerek öğrencilerin okula uyum ve bireysel süreçleri değerlendirildi, yapılacak çalışmalara karar verildi.

Tüm Hazırlık Sınıflarında ‘Verimli Ders Çalışma’ konulu seminerler yapıldı.

26 Ekim Salı 4. Ders saati 11. Sınıf öğrencileri için İngilizce Eğitim yapılan ülkelerde Üniversite eğitimi Sunumu (ABD-Kanada) yapıldı.

25-27 Ekim tarihleri arasında 12. sınıfların Fransız üniversitelerine başvurularıyla ilgili çalışmalar tamamlandı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapılmaya devam edildi.

Alan seçimine yönelik 10. Sınıf öğrencilerine “Kendini Değerlendirme Envanteri” uygulandı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

Sınıf konseylerine katılarak akademik ve davranış sorunları yaşayan ve mektup gönderilmesine karar verilen öğrenciler, diğer öğretmenleriyle birlikte tespit edildi. Bu öğrencilerin aileleriyle mektuplar gitmeden, sınıf öğretmenleriyle birlikte görüşüldü; ailelere bilgi verildi ve öneriler paylaşıldı.

10. sınıf öğrencileri ile Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE) sonuçlarını değerlendirmek, alan seçimlerinde yardımcı olmak adına görüşmelere başlandı.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

8 Aralık 2021 Perşembe günü 10. Sınıflara yönelik ‘Bizden size meslekler tanıtımı’ yapıldı.

Fransa’da yükseköğrenime devam edecek 12. sınıf öğrencilerinin “Campus France Dosyaları” açıldı. Evraklarının servis masası üzerinden toplanması gerçekleştirildi.

14 Aralık 2021 Salı günü 11 Fen sınıflarına yönelik ‘Eczacılık’ bölümü tanıtımı yapıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba günü 10. sınıf öğrencileri için ‘Tıp Mühendisliği’ tanıtımı yapıldı.

21 Aralık 2021 Salı günü yurtdışında okuyan öğrencilerimizin seminer çalışması için planlama toplantısı yapıldı.

22 Aralık 2021 tarihinde 10. sınıf öğrencilerine “Alan Seçimi ve Üniversite Sınav Sistemi” sunumu gerçekleştirildi.

Campus France sistemi üzerinden Fransa üniversite başvurusu yapan 135 öğrenin dosya işlemleri tamamlandı.

Tüm seviyelerde ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya devam edildi.

Hazırlık sınıflarında akademik, sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velileriyle görüşmeye devam edildi.

10. sınıf öğrencileri ile KDE’ye göre alan seçimi görüşmeleri tamamlandı

Fransa’da yükseköğrenime devam edecek 12. sınıf öğrencilerinin “Campus France Dosyaları” açıldı ve başvurular yapıldı. Servis masası üzerinden toplanan evraklar Campus France’a iletildi.

12. sınıf öğrencilerinin YKS başvuruları yapıldı.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (ORPDHYK) toplantısı yapıldı.

Öğrencilere ve velilere yönelik seminer çalışmaları planlandı.

INSA başvuruları ve dosya tamamlama işlemlerine devam edildi.

10 ve 11. Sınıflara yönelik “yurtdışında okumak” etkinliği yapıldı.

Duygusal olarak zorlanan öğrencilerin sayısında bir artış olduğu gözlemlendiği için bireysel çalışmalara tüm seviyelerde ağırlık verildi.

Öğrencilerle akademik ve sosyal-duygusal alanlarda yaşadıkları güçlüklerle ilgili bireysel görüşmelere devam edildi.

Tüm seviyelerde veli görüşmelerine devam edildi.

12. sınıf öğrencilerinin GSÜ iç sınav başvurularının alındı.
Hazırlık sınıflarında ‘Akran Zorbalığı’ başlıklı çalışmalar yapıldı.
7 Mart 2022 Pazartesi akşamı Dr. Neslihan Zabcı’nın katılımıyla tüm Saint Joseph velilerine ve öğretmenlerine yönelik “Ergenlik: Sınırların Önemi ve Katkısı” adlı çevrimiçi seminer düzenlendi. 
Süpervizyon çalışması yapıldı.
Duygusal olarak zorlanan ve uyum güçlükleri yaşayan öğrencilere yönelik bireysel görüşmelere devam edildi ve süreçleri takip ediliyor. 
Tüm okul öğrencilerine Beck Depresyon Ölçeği uygulanmasına karar verildi. 
Öğrencilerle akademik ve sosyal-duygusal alanlarda yaşadıkları güçlüklerle ilgili bireysel görüşmelere devam edildi.

Tüm seviyelerde veli görüşmelerine devam edildi.

Sınıf öğretmenleri ve ilgili müdür yardımcılarıyla ortak görüşmeler planlandı.

12. sınıf öğrencileri için GSU İç Sınav Tanıtımı yapıldı.
4-8 Nisan Haftası Beck Depresyon Ölçeği tüm seviyelerde uygulandı. Sonuçları değerlendirilerek yapılacak çalışmalar planlandı. 
7 Nisan 2022 tarihinde Psikolog Ceren Koç tarafından Hazırlık Sınıfları ve 9. Sınıflar için ‘Bağımlılık mı Özgürlük mü?’ adlı seminer yapıldı.
Süpervizyon çalışması yapıldı. 
Öğrencilerle akademik ve sosyal-duygusal alanlarda yaşadıkları güçlüklerle ilgili bireysel görüşmelere devam edildi.

Tüm seviyelerde veli görüşmelerine devam edildi.

Sınıf öğretmenleri ve ilgili müdür yardımcılarıyla ortak görüşmeler yapıldı, bu görüşmelerde öğrencilerin genel durumları tek tek değerlendirildi, gerekli çalışmalar planlandı.

Sınıf konseyleri yapıldı.

10 Mayıs 2022 tarihinde Uzm. Psk. Dan. Meltem Canver Kozanoğlu’nun katılımlarıyla veli ve öğretmenlere yönelik “Ergenlik Dönemi Ruhsal Gerilimleri ve Belirtileri” başlıklı seminer yapıldı. Bu çalışma Beck Depresyon Ölçeği sonuçları doğrultusunda koruyucu-önleyici bir çalışma olarak planlanmıştı.

10 Mayıs 2022 tarihinde 11. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Tanıtımı yapıldı.

11 Mayıs 2002 tarihinde 10. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Özyeğin Üniversitesi (GSÜ) Tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerle akademik ve sosyal-duygusal alanlarda yaşadıkları güçlüklerle ilgili bireysel görüşmelere devam edildi.

17 Mayıs 2022 tarihinde 11. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Yeditepe Üniversitesi tanıtımı yapıldı.

18 Mayıs 2022 tarihinde 10. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Tanıtımı yapıldı.

24 Mayıs 2022 tarihinde 11. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Sabancı Üniversitesi Tanıtımı yapıldı.

25 Mayıs 2022 tarihinde 10. Sınıf Öğrencilerine ‘Kariyer Basamakları’ kapsamında Bilgi Üniversitesi Tanıtımı yapıldı.

Tüm seviyelerde Beck depresyon ölçeği sonuçlarına göre öğrenci ve veli görüşmeleri yapıldı.

RİBA anket formları öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulandı, sonuçları değerlendirildi.

Sınıf konseyleri yapıldı.