Rehberlik Servisi Çalışmaları 2023-2023

Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart

Eylül Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

Öğrenci tanıma formu ve veli tanıma formu tüm sınıflarda uygulandı.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Tanıtım Bülteni velilerle paylaşıldı.

rehberlik bülten kapak

Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerle tanıma amaçlı bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

9. Sınıf öğrencilerine tanıma amaçlı bireysel görüşmelere başlandı. 

5 Eylül 2022 Hazırlık sınıfı öğrencileri oryantasyon programı başladı.

9 Eylül 2022 Hazırlık sınıfı öğrencilerinin oryantasyon programı kapsamında Polonezköy gezisi düzenledi.

14 Eylül 2022 tarihinde Hazırlık Sınıfı velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

15 Eylül 2022 9. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

20 Eylül 2022 tarihide 12. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

21 Eylül 2022 tarihinde 11. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

20 Eylül 2022 tarihinde 10. sınıf velilerine “Rehberlik Servisi Çalışmaları” tanıtıldı.

12. sınıf öğrencileri ile üniversite planlamalarına yönelik bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapıldı.

yurt disi 2022 web

23 Eylül 2022 tarihinde 12. Sınıf öğrencilerine Campus France tanıtımı yapıldı.

23 Eylül 2022 tarihinde 12. Sınıf velilerine Campus France tanıtımı yapıldı.

28 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Yurt Dışı Eğitim Fuarı kapsamında seminerler verildi.

28 Eylül 2022 tarihinde 10. Sınıf öğrencilerine İngilizce eğitim verilen ülkelerdeki Yurt Dışı Eğitimi hakkında bilgi verildi.

29 Eylül 2022 tarihinde 11. Sınıf öğrencilerine İngilizce eğitim verilen ülkelerdeki Yurt Dışı Eğitimi hakkında bilgi verildi.

Ekim Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

5 Ekim 2022 tarihinde 10. sınıf Öğrencilerine Campus France tanıtımı yapıldı

5 Ekim 2022 tarihinde 10 ve 11. sınıf velileri için Yurt Dışı Üniversite sisteminin tanıtımı yapıldı.

6 Ekim 2022 tarihinde11. sınıf Öğrencilerine Campus France tanıtımı yapıldı.

7 Ekim-25 Ekim 2022 tarihleri arasında 9.sınıf öğrencilerimize Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (GSÜÖSYS) ve Yurtdışı Eğitim (Fransa, ABD, İngiltere, Kanada ve Hollanda) olanakları ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım sunumu yapıldı.

9. sınıflar rehberlik çalışması

10 Ekim 2022 tarihinde Kanada UBC Üniversitesinin tanıtım sunumu yapıldı.

12. sınıflar rehberlik çalışması Kanada

10 -20 Ekim tarihleri arasında Lise son sınıf öğrencileri ile Fransa başvuru dosyalarının açılışı gerçekleştirildi.

10-20 Ekim 2022 tarihleri arasında  Hazırlık sınıflarında “Verimli Ders Çalışma Teknikleri” konusunda etkinlik yapıldı.

Hazırlık sınıfları Ekim ayı rehberlik çalışması

19 Ekim 2022 tarihinde   “yurtdışı eğitim fuarı”  en çok merak edilen konuları içeren veli bülteni web sayfasında yayımlandı.

21 Ekim 2022 tarihde alan seçimi çalışmaları kapsamında 10. sınıf öğrencileri için Kendini değerlendirme envanteri uygulaması erişime açıldı.

yurt disi 2022 web

Her seviyede bireysel öğrenci ve veli görüşmelerine devam edildi.

Kasım Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

3 Kasım 2021 tarihinde Zümreler Arası Kurul Toplantısına katılım gösterildi. 

21 Kasım tarihinde başlayan Sınıf Konseylerine katılım sağlandı. 

Konsey sonrası ihtiyaç duyulan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmaya başlandı.

Her seviyede veli görüşmelerine devam edildi.

Hazırlık sınıfı öğrencilerine 21 Kasım tarihinde sosyometri uygulandı. Sonuçlar sınıf rehber öğretmenleri ile paylaşıldı. Sosyometri sonucuna göre destek ihtiyacı olan öğrencilerin velileri ile iletişime geçildi. 

10. sınıflarda alan seçimi ile ilgili çalışmalar bireysel öğrenci görüşmeleri ile devam etmektedir. Kendini Değerlendirme Envanteri uygulanmaya devam edildi. 

12. sınf öğrencileri için Campus France dosya düzenlemeleri devam etmektedir.

12. sınf öğrencileri için İngiltere Amerika, Hollanda ve Kanada üniversite başvuruları için gerekli belgeler hazırlanmaktadır. 

Rehberlik ders saatlerinde “Sağlıklı İlişkiler Kurmak” konulu etkinlik her seviyede sınıf öğretmenleri tarafından uygulanmıştır.

Aralık Ayında Rehberlik Çalışmaları

Yurt dışındaki üniversitelerin ve eğitim sistemlerinin tanıtılması amacıyla başvuru yapacak öğrencilerle görüşülüp bilgilendirme yapılmaya devam edildi.

12 ve 13 Aralık Hazırlık ve 9.sınıf öğrencilerine “Ergenlerde duruş bozuklukları ve sağlığa etkileri” üzerine sunum yapıldı. 

12-16 Aralık 2022 tarihinde 10. sınıflarda Alan seçimi ve üniversite sınav sistemi sunumu yapıldı.

14 Aralık Çarşamba günü 12. ve 11. Sınıf öğrencilerine ENSCR üniversite sunumu yapıldı.

Campus France sistemi üzerinden Fransa üniversite başvurusu yapan 145 öğrencinin dosya işlemleri tamamlandı.

22 Aralık günü 12 ve 11. Sınıf öğrencilerine “Fransa’da Tıp” konulu seminer yapıldı. 

Aralık 2. haftası tüm seviyelerde 948 öğrenciye Beck Depresyon Ölçeği uygulandı ve raporu hazırlanarak okul yönetimine sunuldu.

Hazırlık sınıflarında sosyometri sonuçlarına göre akran kabulü düşük öğrencilerle görüşme yapıldı. 

Ocak Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

9.Sınıflarda AFS programına gitmeyi düşünen öğrencilerin Akademik Geçmiş dosyaları hazırlandı.

Hazırlık ve 9. Sınıflarda dönem sonu Kişisel Swot Analizi yapıldı.

Tüm seviyelerde Beck Depresyon ölçeği sonuçları yüksek çıkan öğrencilerle görüşülmeye başlandı.

Sosyometri sonuçlarına göre akran kabulü düşük öğrencilerle ikinci dönem küçük gruplarla çalışma yapılması planlandı.  

11 Ocak 2023 tarihinde 10. Sınıf öğrencilerine Zinet Bal tarafından YKS sunumu yapıldı.

 

Şubat Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası depremden etkilenen tüm öğrencilerimizle ve velilerimizle rehberlik servisi olarak iletişime geçildi.

Afet sonrası yapılan çalışmalar kapsamında 7 Şubat 2023 tarihinde öğretmenlerimizle kriz sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda kitapçık paylaşıldı.

Kitapçık

 16 Şubat 2023 tarihinde öğretmenlerimize Psikolojik Danışman Gülfidan Kement ve Uzman Psikolojik Danışman Sevgi Alkan tarafından çevrimiçi olarak “Deprem Sonrası Psikolojik İlk Yardım Eğitimi” verildi. Eğitim sonrası içeriği Fransızca’ya çevrilerek döküman öğretmenlerimizle de paylaşıldı.

Psikolojik İlk Yardım Egitim

17 Şubat tarihinde 10.30’da çevrimiçi olarak Kadıköy RAM tarafından düzenlenen Psikososyal Destek Eylem Planı Hazırlık toplantısına katılım gösterildi. Deprem sonrası rehberlik derslerinde uygulanacak etkinlikler belirlendi.

20 Şubat tarihinde deprem sonrası ilk derste öğretmenlerimizin öğrencilere nasıl yaklaşması ve psikolojik ilk yardımı nasıl yapması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatan rehberlik etkinliği sınıf rehber öğretmenleri ile paylaşıldı.

 22 Şubat tarihinde velilerimizle konusu “Afet sonrası Aileler için Ergenlere Psikososyal Yarım Kılavuzu” olan Şubat Ayı Rehberlik Veli Bülteni paylaşıldı.

Şubat Veli Bülteni son hali

20-24 Şubat tarihinde Deprem Psikososyal Etkinlik Programı kapsamında sınıf rehber öğretmenleri ile Kaygı Kutusu etkinliği paylaşıldı.

27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Deprem Psikososyal Rehberlik Planı kapsamında Müzik öğretmeni Tunç Öndemir tarafından 9 ve 11. Sınıf öğrencileriyle “Müzik ve Duygular” adlı etkinlik yapıldı.

27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Deprem Psikososyal Rehberlik Planı kapsamında Görsel Sanatlar Öğretmeni Erhan Atasever tarafından hazırlık ve 10. sınıf öğrencileriyle “Duygu Renklerim” adlı etkinlik yapıldı.

27 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Deprem Psikososyal Rehberlik Planı etkinlikleri kapsamında tüm seviyelerde rehberlik dersinde “Üzüntüyle Baş Etme Çarkı” adlı etkinlik yapıldı.

12. sınıflarda GSÜ sınav başvuruları alınmaya başlandı.

12. sınıflarda yurt dışı eğitim başvurularına devam edildi.

Her seviyeden ihtiyaç duyan öğrencilerle  ve velilerle bireysel görüşmelere devam edildi.

Mart Ayında Yapılan Rehberlik Çalışmaları

14-16 Mart tarihleri arasında 10. ve 11. sınıf öğrencileri ile farklı ülkelerde eğitim gören mezunlarımızı bir araya getirdiğimiz “Yurt Dışında Okumak” adlı çevrim içi seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın yurt dışına başvuru ve yurt dışında okuma süreçleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olduğu etkinliğimiz çevrim içi gerçekleştirilmiştir. Programın detayları aşağıdaki gibidir: 

YURT DIŞINDA OKUMAK Étudier à lÉtranger 1

14 Mart tarihinde okulumuz tiyatro salonunda 12. sınıf sayısal bölümü öğrencilerimize yönelik INSA tanıtım sunumu yapılmıştır. Co-responsable Filiere Internationale Rennes Yetkilisi Philippe Gall tarafından gerçekleştirilen sunuma 52 öğrencimiz katılmıştır.

İNSA TANITIM

28 Mart tarihinde Rehberlik Servisinin hazırladığı “Madde Bağımlılığını Önleme” konulu Mart ayı veli bülteni velilerimizle paylaşılmıştır. 

Madde bağımlılığı veli bülteni

Rehberlik Servisinin hazırladığı “Madde Bağımlılığını Önleme” konulu Mart ayı öğretmen bülteni öğretmenlerimizle paylaşılmıştır. 

Lise son öğrencilerinin YKS başvuru işlemleri yapıldı.

GSÜ İç sınavı için bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin başvuruları alındı.

Öğrencilerin yurt dışı üniversite başvuruları devam etmektedir.

Her seviyede bireysel veli ve öğrenci görüşmeleri yapılmaya devam edilmektedir.