Seçmeli Edebiyat

Lise III

-Metinlerin Sınıflandırılması
-Anlatım Biçimleri
-Anlatım İlkeleri
-Düşünceyi Geliştirme Yolları
-Dilin İşlevleri
-Ses Bilgisi
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Cümlenin Ögeleri
-Anlatım Bozuklukları

Lise IV

-Güzel Sanatlar ve Edebiyat
-Metinlerin Sınıflandırılması
-Şiir Bilgisi
-Söz Sanatları
-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
-İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
-Halk Edebiyatı
-Divan Edebiyatı
-Edebiyat Akımları
-Tanzimat Edebiyatı
-Servet-i Fünun Edebiyatı
-Fecr-i Ati Edebiyatı
-Milli Edebiyat
-Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
-Batı Edebiyatı