Sınıf Konseyleri

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi

Sınıf Konseyleri 

Sınıf konseyleri; ilgili Müdür Yardımcısının ve Rehber Öğretmenin, o sınıfta dersi olan tüm öğretmenlerin ve sınıf adına seçilmiş 2 öğrenci temsilcisinin katıldığı bir toplantıdır. Toplantı, sınıf öğretmeni tarafından yönetilir. Her öğrenci hakkında öğretmenler ve idareciler düşüncelerini belirtirler. Öğrenci temsilcileri sınıfın isteklerini ve eğer varsa sınıfın problemlerini dile getirirler. Ayrıca konuşulanları not alır ve rehberlik dersinde sınıf öğretmeni gözetiminde arkadaşlarına toplantıda konuşulanları aktarırlar. 

Toplantı bitiminde başarılı ve davranışlarıyla diğer öğrencilere örnek olan, başarısı sınıf seviyesinin altında görülen, notları yeterli olan ancak sınıf düzenini bozan ve hem notları yetersiz olan hem de sınıf düzenini bozan öğrencilerin velîlerine oy birliği ile karar alınması şartıyla birer mektup gönderilerek durum kendilerine bildirilir.